bachjsIH.jpg (10360 bytes)


    

  bachjs1.jpg (1720 bytes)

bachjs2.jpg (2098 bytes)

bachjs3.jpg (2058 bytes)

bachjs4.jpg (1836 bytes)

bachjs5.jpg (1846 bytes)

bachjs6.jpg (1782 bytes)

bachjs9.jpg (2093 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin juni dit jaar haalde de stichting Inspirerend Hilversum de plaatselijke en regionale pers met een opmerkelijke actie voor de Klimopschool. Deze basisschool biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en had dringend behoefte aan aangepaste computerprogramma’s voor computeronderwijs. Door het houden van een veiling kwam het benodigde geld op tafel.

Iedere geïnteresseerde lezer kon toen dus voor het eerst kennis nemen van het hoe en waarom van de jonge stichting. Inspirerend Hilversum is begin 1999 ontstaan als initiatief van acht Hilversumse ondernemers die iets voor Hilversum willen betekenen.

Terecht of niet er wordt heel wat afgemopperd op het beleid van de gemeente Hilversum, met als grote uitschieter het plaatselijk verkeersbeleid. Inspirerend Hilversum wil -zonder de plaatselijke ergernissen te willen bagatelliseren- graag wijzen op de positieve kanten van de gemeente en door middel van goed uitgekiende acties een bijzondere bijdrage leveren aan het cultureel (erf)goed van Hilversum.

 

Inspirerend Hilversum & Dudok Ensemble

In het hetzelfde krantenartikel van juni jongstleden was te lezen, dat Inspirerend Hilversum plannen had om ‘iets muzikaals’ te doen. Die zinsnede werd door een aantal leden van het Dudok Ensemble met meer dan gewone aandacht gelezen. Ook het Dudok Ensemble heeft immers het voornemen iets voor Hilversum te doen, namelijk het vestigen van een passietraditie in de lijdenstijd. Eén telefoontje was genoeg om partijen bij elkaar te brengen met als resultaat dat op 21 april 2000, Goede Vrijdag, vanaf 19.30 uur de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach zal klinken in de Sint Vitus Kerk aan de Emmastraat.

Het initiatief voor Inspirerend Hilversum is genomen door Meddens Mode, Van Gestel Optiek, Strating Schoenen, Hanneke Huisman Interieurs, Veilinghuis Van Spengen, Miele Keukencentrum Van Borselen, Volvo Garage Buitenweg, Antilope

 


bachbuttongr.jpg (13177 bytes)

mozartbuttonbr.jpg (59993 bytes)

faurebut.jpg (45404 bytes)